e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [8, 11] U+6DEE
28142.gif
Show stroke order hoài
 huái
♦(Danh) Sông Hoài , phát nguyên ở Hà Nam, chảy qua ba tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô. § Cũng gọi là Hoài thủy .