e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [8, 11] U+6DD9
Show stroke order tông
 cóng,  shuàng
♦(Trạng thanh) Tiếng nước chảy róc rách, rả rích. ◇Cao Thích : Thạch tuyền tông tông nhược phong vũ, Quế hoa tùng tử thường mãn địa , 滿 (Phú đắc hoàn san ) Suối đá chảy róc rách như là gió mưa, Hoa quế quả thông thường đầy đất.
♦(Trạng thanh) Tiếng nhạc từng tưng. ◇Nguyên Kết : Ngã hữu kim thạch hề, kích phụ tông tông , (Bổ nhạc ca , Lục anh ) Ta có (nhạc khí) tiếng kim tiếng thạch, đánh gõ từng tưng.
♦(Hình) Dáng nước chảy.