e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [7, 10] U+6D69
28009.gif
Show stroke order hạo
 hào,  gé,  gǎo
♦(Hình) Mênh mông, bao la (thế nước). ◎Như: hạo hãn giang hà sông nước mênh mông, bát ngát.
♦(Hình) Nhiều. ◎Như: hạo phồn nhiều nhõi, bề bộn.
♦(Tính, phó) Lớn. ◎Như: hạo kiếp kiếp lớn. § Tục gọi sự tai vạ lớn của nhân gian là hạo kiếp. ◇Cao Bá Quát : Hạo ca kí vân thủy (Quá Dục Thúy sơn ) Hát vang gửi mây nước.
♦(Hình) Chính đại. § Xem hạo nhiên chi khí .
♦(Danh) Họ Hạo.


1. [滂浩] bàng hạo 2. [浩浩] hạo hạo 3. [浩然] hạo nhiên 4. [浩然之氣] hạo nhiên chi khí