e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [5, 8] U+6CCC
27852.gif
Show stroke order
 mì,  bì
♦(Danh) Sông , thuộc tỉnh Hà Nam .
♦(Danh) Nước suối. ◇Thi Kinh : Bí chi dương dương, Khả dĩ lạc cơ , (Trần phong , Hoành môn ) (Nhìn) nước suối cuốn trôi, Có thể vui mà quên đói.
♦(Động) Rỉ ra, tiết ra. ◎Như: phân bí rỉ ra, bài tiết.
♦(Hình) Nhanh, tuôn tuôn (dáng nước chảy).