e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [3, 6] U+6C57
27735.gif
Show stroke order hãn, hàn
 hàn,  hán,  gān
♦(Danh) Mồ hôi. ◎Như: lãnh hãn mồ hôi lạnh (không nóng mà đổ mồ hôi: vì bệnh, vì sợ). ◇Thủy hử truyện : Tống Giang thính liễu, hách đắc nhất thân lãnh hãn , (Đệ tứ thập nhị hồi) Tống Giang nghe xong, kinh hãi cả người toát mồ hôi lạnh.
♦(Danh) Họ Hãn.
♦(Động) Đổ mồ hôi, chảy mồ hôi. ◇Hán Thư : Hung suyễn phu hãn, nhân cực mã quyện , (Vương Bao truyện ) Ngực thở hổn hển, da đổ mồ hôi, người và ngựa mệt mỏi.
♦(Động) Tan lở. ◎Như: hoán hãn hiệu lệnh đã ra, không thu về được nữa (như mồ hôi đã ra không thu lại được).
♦Một âm là hàn. (Danh) Vua rợ Đột Quyết gọi là Khả Hàn .


1. [阿富汗] a phú hãn 2. [震汗] chấn hãn 3. [汗簡] hãn giản 4. [汗漫] hãn mạn 5. [汗牛充棟] hãn ngưu sung đống 6. [汗青] hãn thanh 7. [可汗] khả hàn 8. [瀾汗] lan hãn 9. [充棟汗牛] sung đống hãn ngưu