e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 81 比 tỉ [0, 4] U+6BD4
27604.gif
Show stroke order bỉ, bí, bì, tỉ
 bǐ,  bì,  pí,  pǐ
♦(Động) So sánh, đọ. ◎Như: bất năng tương bỉ không thể so sánh với nhau được.
♦(Động) Ngang với, coi như. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thử nhân mỗi thường tự bỉ Quản Trọng, Nhạc Nghị , (Đệ tam thập lục hồi) Người đó thường tự coi mình ngang với Quản Trọng, Nhạc Nghị.
♦(Động) Noi theo, mô phỏng. ◎Như: bỉ trước hồ lô họa biều phỏng theo cái hồ lô vẽ trái bầu (ý nói không có tinh thần sáng tạo). ◇Chiến quốc sách : Tự chi, bỉ môn hạ khách , (Tề sách tứ , Tề nhân hữu Phùng Huyên giả ) Cho ông ta ăn theo như môn khách bậc thấp. § Ghi chú: Các môn khách của Mạnh Thường Quân có ba hạng: thượng, trung và hạ, tùy theo hạng mà được nuôi cho ăn thịt, cá, rau, v.v.
♦(Động) Ra hiệu bằng tay. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhân vi Bảo thư yếu khán ngai nhạn, ngã bỉ cấp tha khán, bất tưởng thất liễu thủ , , (Đệ nhị thập cửu hồi) Vì chị Bảo muốn xem con Nhạn ngố, tôi ra hiệu cho chị ấy, không ngờ lỡ tay.
♦(Động) Ví như. ◇Hồng Lâu Mộng : Biệt thuyết đa liễu, chỉ nã tiền nhi Kì Quan đích sự bỉ cấp nhĩ môn thính, (Đệ tam thập tứ hồi) Không cần nói nhiều, chỉ lấy chuyện Kỳ Quan hôm nọ lấy làm ví dụ nói cho mấy người nghe.
♦(Động) Biểu thị kết quả tranh tài. ◎Như: cạnh tái kết quả vi ngũ bỉ nhất kết quả trận đấu là năm trên một (tỉ số 5:1).
♦(Danh) Một trong sáu nghĩa của Thi Kinh (phong, phú, bỉ, hứng, nhã, tụng , , , , , ).
♦(Danh) Lệ, sự đã làm.
♦(Danh) Tên tắt của Bỉ-lị-thì nước Bỉ (Belgium) ở châu Âu.
♦(Giới) So với.
♦(Động) Sát, kề. ◎Như: bỉ kiên nhi hành kề vai nhau mà đi.
♦Một âm là . (Động) Thân gần. ◇Chu Lễ : Sử tiểu quốc sự đại quốc, đại quốc bí tiểu quốc 使, (Hạ quan , Hình phương thị ) Làm cho nước nhỏ tôn trọng nước lớn, nước lớn thân gần nước nhỏ.
♦(Động) Tụ tập, cấu kết vì lợi riêng. ◎Như: bằng bí vi gian hùa nhau làm gian. ◇Luận Ngữ : Quân tử chu nhi bất bí, tiểu nhân bí nhi bất chu , (Vi chánh ) Người quân tử kết hợp mà không cấu kết bè đảng, kẻ tiểu nhân thiên vị bè đảng mà không kết hợp.
♦(Phó) Gần đây. ◇Hàn Dũ : Bí đắc nhuyễn cước bệnh, vãng vãng nhi kịch , (Tế thập nhị lang văn ) Gần đây (cháu) mắc bệnh phù chân, thỉnh thoảng phát nặng.
♦(Phó) Kịp, đến khi. ◇Tư trị thông giám : Bí đáo Đương Dương, chúng thập dư vạn nhân , (Hán kỉ ngũ thập thất ) Đến khi tới Đương Dương thì số quân đã hơn mười vạn người.
♦(Phó) Luôn, liên tục, nhiều lần. ◇Hán Thư : Gian giả tuế bí bất đăng, dân đa phạp thực , (Cảnh đế kỉ ) Trong khoảng những năm liên tục mất mùa, dân thường thiếu ăn.
♦(Danh) Tên gọi một cơ cấu hành chánh thời xưa: năm gia (nhà) là một . ◇Phạm Đình Hổ : Ngũ gia vi bí, nhị bí vi lư , (Vũ trung tùy bút ) Năm nhà là một bí, hai bí là một lư.
♦Một âm là . (Danh) Cao bì da hổ. § Ông Trương Tái nhà Tống, ngồi trên trướng da hổ giảng kinh Dịch, vì thế đời sau gọi người giảng học là tọa ủng cao bì . ◇Lưu Cơ : Kim phù bội hổ phù, tọa cao bì giả, quang quang hồ can thành chi cụ dã, quả năng thụ Tôn, Ngô chi lược da? , , , , (Mại cam giả ngôn ) Nay những kẻ đeo binh phù, ngồi lên da hổ (chỉ chiếu ngồi của võ tướng), uy nghiêm thay công cụ để giữ nước, nhưng có quả là được truyền thụ mưu lược của Tôn Vũ, Ngô Khởi chăng?
♦§ Ta quen đọc là tỉ.


1. [巴比倫] ba bỉ luân 2. [比目魚] bỉ mục ngư 3. [比年] bỉ niên 4. [比賽] bỉ tái, tỉ tái 5. [皋比] cao bì 6. [利比亞] lợi bỉ á 7. [比數] tỉ số, tỉ sổ