e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 80 毋 vô [1, 5] U+6BCD
27597.gif
Show stroke order mẫu, mô
 mǔ,  mú,  wǔ,  wú
♦(Danh) Mẹ. ◎Như: mẫu thân .
♦(Danh) Tiếng kính xưng bậc phụ nữ tôn trưởng. ◎Như: cô mẫu bà cô, cữu mẫu bà mợ, sư mẫu sư nương (tiếng học sinh gọi vợ của lão sư ).
♦(Danh) Tiếng gọi người đàn bà lớn tuổi. ◇Sử Kí : Tín điếu ư thành hạ, chư mẫu phiếu, hữu nhất mẫu kiến Tín cơ, phạn Tín , , , (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) (Hàn) Tín câu cá ở dưới thành, trong số những mụ giặt vải, có một mụ thấy Tín đói, cho Tín ăn.
♦(Danh) Sự vật có thể sinh sản, nẩy nở. ◎Như: tự mẫu chữ cái (trong tiếng Hi Lạp chẳng hạn) hoặc chữ dùng làm đại biểu cho một âm (trong thanh vận học có 36 tự mẫu).
♦(Hình) Gốc, vốn. ◎Như: mẫu tài tiền vốn.
♦(Hình) Mái, giống cái. ◎Như: mẫu kê gà mái, mẫu trệ lợn sề.
♦Một âm là . (Danh) Men, mẻ.


1. [阿母] a mẫu 2. [伯母] bá mẫu 3. [保母] bảo mẫu 4. [貝母] bối mẫu 5. [珠母] châu mẫu 6. [諸母] chư mẫu 7. [舅母] cữu mẫu 8. [姨母] di mẫu 9. [嫡母] đích mẫu 10. [同母] đồng mẫu 11. [家母] gia mẫu 12. [家祖母] gia tổ mẫu 13. [益母] ích mẫu 14. [令母] lệnh mẫu 15. [孟母] mạnh mẫu 16. [乳母] nhũ mẫu 17. [分母] phân mẫu 18. [傅母] phó mẫu 19. [先母] tiên mẫu 20. [出母] xuất mẫu