e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [4, 8] U+677E
26494.gif
Show stroke order tùng, tông
松, 鬆  sōng
♦(Danh) Cây thông. ◎Như: xích tùng thông đỏ, hắc tùng thông đen, hải tùng , ngũ tu tùng . § Ghi chú: Cây thông đến mùa lạnh vẫn xanh, nên mới ví nó với người có khí tiết hoặc người sống lâu. ◎Như: trinh tùng người trinh tiết, kiều tùng người thọ.
♦(Danh) Họ Tùng.
♦§ Giản thể của chữ .


1. [白松] bạch tùng 2. [松蘿] tùng la 3. [松筠] tùng quân