e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [8, 11] U+6376
Show stroke order chủy
 chuí
♦(Động) Đánh, đập. ◎Như: chủy bối đấm lưng, ác mạ chủy đả mắng rủa đánh đập. ◇Pháp Hoa Kinh : Chủy chung cáo tứ phương (Đề Bà Đạt Đa phẩm đệ thập nhị ) Gióng chuông tuyên cáo khắp nơi.
♦(Động) Nện, giã. ◎Như: chủy dược giã thuốc.
♦(Danh) Roi, trượng, gậy. ◇Trang Tử : Nhất xích chi chủy, nhật thủ kì bán, vạn thế bất kiệt , , (Thiên hạ ) Cây gậy dài một thước, mỗi ngày lấy một nửa, muôn đời không hết.


1. [捶鉤] chủy câu 2. [鑪捶] lô chủy