e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [6, 9] U+62F7
25335.gif
Show stroke order khảo
 kǎo
♦(Động) Đánh đập, tra tấn. ◎Như: khảo vấn tra hỏi.