e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [4, 7] U+6275
Show stroke order ư
 yú
♦§ Ngày xưa dùng như chữ .