e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [0, 4] U+624B
25163.gif
Show stroke order thủ
 shǒu
♦(Danh) Tay. ◎Như: hữu thủ tay phải.
♦(Danh) Người chuyên nghề hoặc biết rành một môn, một việc. ◎Như: thủy thủ người lái thuyền, người làm việc trên tàu bè, cao thủ người có tài cao về một bộ môn, quốc thủ người có tài trị nước.
♦(Danh) Người làm việc gì đó. ◎Như: trợ thủ người phụ giúp, nhân thủ bất túc không đủ người làm.
♦(Danh) Tài năng, bản lĩnh. ◎Như: tha chân hữu nhất thủ anh ấy thật có tài (có bản lĩnh về một phương diện, bộ môn nào đó).
♦(Danh) Sự làm, hành động, động tác. ◎Như: tâm ngận thủ lạt tâm địa tàn nhẫn, xử sự độc ác, nhãn cao thủ đê tham vọng lớn nhưng khả năng thấp kém.
♦(Động) Cầm, nắm, giữ, đánh. ◎Như: nhân thủ nhất sách mỗi người (cầm) một cuốn. ◇Xuân Thu : Trang Công thăng đàn, Tào Tử thủ kiếm nhi tòng chi , (Công Dương truyện ) Trang Công lên đàn, Tào Tử cầm kiếm đi theo.
♦(Hình) Có quan hệ về tay. ◎Như: thủ trượng gậy (cầm tay), thủ lựu đạn lựu đạn (ném tay).
♦(Hình) Nhỏ, gọn, tiện cầm tay. ◎Như: thủ sách sổ tay.
♦(Phó) Tự tay làm, đích thân. ◎Như: thủ tự thư tả tự tay mình viết, thủ nhận chính tay đâm.


1. [握手] ác thủ 2. [白手] bạch thủ 3. [白手成家] bạch thủ thành gia 4. [幫手] bang thủ 5. [高手] cao thủ 6. [執手] chấp thủ 7. [隻手擎天] chích thủ kình thiên 8. [斫輪老手] chước luân lão thủ 9. [斫手] chước thủ 10. [轉手] chuyển thủ 11. [舉手] cử thủ 12. [棘手] cức thủ 13. [拱手] củng thủ 14. [名手] danh thủ 15. [妙手] diệu thủ 16. [妙手回春] diệu thủ hồi xuân 17. [逃不出手掌心] đào bất xuất thủ chưởng tâm 18. [刀斧手] đao phủ thủ 19. [對手] đối thủ 20. [動手] động thủ 21. [假手] giả thủ 22. [下手] hạ thủ 23. [凶手] hung thủ 24. [起手] khởi thủ 25. [鹿死誰手] lộc tử thùy thủ 26. [拿手] nã thủ 27. [眼高手低] nhãn cao thủ đê 28. [入手] nhập thủ 29. [分手] phân thủ 30. [反手] phản thủ 31. [炮手] pháo thủ 32. [佛手] phật thủ 33. [副手] phó thủ 34. [插手] sáp thủ 35. [措手不及] thố thủ bất cập 36. [手機] thủ cơ 37. [手腳] thủ cước 38. [手腳無措] thủ cước vô thố 39. [手淫] thủ dâm 40. [手段] thủ đoạn 41. [手藝] thủ nghệ 42. [手套] thủ sáo 43. [手字] thủ tự 44. [手續] thủ tục 45. [斲輪老手] trác luân lão thủ 46. [著手] trước thủ 47. [袖手] tụ thủ 48. [匠手] tượng thủ 49. [叉手] xoa thủ