e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [12, 16] U+618A
Show stroke order bại
 bèi
♦(Hình) Mỏi mệt. ◇Liêu trai chí dị : Nhi lai, dư lão bại, thể trọng chuyết, bất năng hành, đắc nhữ nhất vãng , , , , (Thâu đào ) Con lại đây, ta già yếu mệt mỏi, xác nặng vụng về, đi không được, nhờ con đi hộ.