e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [8, 11] U+60D3
Show stroke order quyện, quyền
 juàn,  quán
♦(Hình) Mỏi mệt. ◇Hoài Nam Tử : Hoạn chí nhi hậu ưu chi, thị do bệnh giả dĩ quyện, nhi tác lương y dã , , (Nhân gian huấn ).
♦(Hình) Phiền muộn. § Xem quyền quyền .
♦Một âm là quyền. (Động) Nhớ tới, tưởng niệm. ◇Chu Lượng : Đôn xúc Tiêu Lang tác tráng du, Quyện hoài gia quốc mĩ nhân sầu , (Điệu Trình Ôn Tú nữ sĩ 西).


1. [惓惓] quyền quyền