e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 59 彡 sam [6, 9] U+5F65
24421.gif
Show stroke order ngạn
 yàn
♦(Danh) Người tài đức xuất chúng. ◎Như: tuấn ngạn tuấn kiệt, thạc ngạn người có tài học ưu tú.