e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 50 巾 cân [2, 5] U+5E02
24066.gif
Show stroke order thị
 shì
♦(Danh) Chợ, chỗ để mua bán. ◎Như: thị giá giá hàng trên thị trường, thị diện trạng huống sự mua bán, thị quái 巿 kẻ làm trung gian cho hai bên mua bán mà lấy lợi, thị hóa đồ bền tốt (khác với hành hóa hàng không tốt).
♦(Danh) Thành phố. ◎Như: đô thị thành phố, thành thị thành phố.
♦(Danh) Đơn vị hành chánh cho khu vực. ◎Như: Thượng Hải thị khu thị chính Thượng Hải.
♦(Động) Mua. ◎Như: thị ân mua ơn. ◇Luận Ngữ : Cô tửu thị bô bất thực (Hương đảng ) Rượu, thịt khô mua ở chợ không ăn.
♦(Động) Bán. ◇Tống sử : Ất Sửu, chiếu thị nhị giá giả dĩ uổng pháp luận , (Thái tổ bổn kỉ tam ) Năm Ất Sửu, xuống chiếu người bán hai giá (cao thấp tùy theo người mua) là trái phép.
♦(Hình) Cổ (dùng chỉ đơn vị đo lường ngày xưa, ở Trung Quốc). ◎Như: thị cân cân ngày xưa, thị lí dặm (cổ).


1. [罷市] bãi thị 2. [夜市] dạ thị 3. [打市語] đả thị ngữ 4. [大隱朝市] đại ẩn triều thị 5. [大發利市] đại phát lợi thị 6. [互市] hỗ thị 7. [棄市] khí thị 8. [利市 ] lợi thị 9. [發市] phát thị 10. [城市] thành thị 11. [市兒] thị nhi 12. [市長] thị trưởng 13. [上市] thướng thị