e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 48 工 công [2, 5] U+5DE8
24040.gif
Show stroke order cự, há
 jù
♦(Hình) To, lớn. ◎Như: cự khoản khoản tiền lớn, cự thất nhà có tiếng lừng lẫy (danh gia vọng tộc), cự vạn số nhiều hàng vạn. ◇Tô Thức : Cử võng đắc ngư, cự khẩu tế lân , (Hậu Xích Bích phú ) Cất lưới được cá, miệng to vảy nhỏ.
♦(Danh) Cái khuôn hình vuông. § Thông .
♦(Danh) Họ Cự.
♦(Trợ) Há. § Thông cự . ◇Hán Thư : Bái Công bất tiên phá Quan Trung binh, công cự năng nhập hồ? , (Cao đế kỉ thượng ) Bái Công không phá trước tiên quân ở Quan Trung, ông há có thể vào được ư?


1. [巨公] cự công 2. [巨大] cự đại 3. [巨蠹] cự đố 4. [巨款] cự khoản 5. [巨儒] cự nho 6. [巨擘] cự phách 7. [巨富] cự phú 8. [巨作] cự tác 9. [巨室] cự thất 10. [巨商] cự thương 11. [巨子] cự tử