e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 46 山 sơn [12, 15] U+5DA0
Show stroke order kiệu, kiêu
 jiào,  qiáo
♦(Danh) Núi cao mà nhọn.
♦(Danh) Viên Kiệu theo thần thoại là một trong năm núi tiên ở Bột Hải : Đại Dư 輿, Viên Kiệu , Phương Hồ , Doanh Châu , Bồng Lai .
♦§ Ghi chú: Cũng đọc là kiêu.