e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 46 山 sơn [9, 12] U+5D47
23879.gif
Show stroke order
 jī,  xí
♦(Danh) Tên núi.
♦(Danh) Họ . ◎Như: Kê Khang (233-262).