e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 46 山 sơn [9, 12] U+5D46
Show stroke order
 jī
♦Cũng như chữ .