e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 46 山 sơn [5, 8] U+5CAB
Show stroke order tụ
 xiù
♦(Danh) Hang núi. ◇Nguyễn Trãi : Tiện quân dĩ tác nghi đình phượng, Quý ngã ưng đồng xuất tụ vân , (Thứ Cúc Pha tặng thi ) Khen cho ông đã làm chim phượng chầu sân vua, Thẹn cho tôi giống như đám mây từ trong hang núi bay ra.
♦(Danh) Núi quanh vòng, phong loan.