e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 44 尸 thi [11, 14] U+5C62
23650.gif
Show stroke order
 lǚ
♦(Phó) Thường, luôn. ◇Nguyễn Trãi : Úng thuật lũ khuynh mưu phụ tửu (Thứ vận Hoàng môn thị lang ) Hũ rượu nếp dốc uống luôn, nhờ vợ mưu toan.