e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 44 尸 thi [2, 5] U+5C3C
23612.gif
Show stroke order ni, nệ, nặc, nật
 ní
♦(Danh) Tên núi Ni Khâu núi Ni Khâu, đức Khổng mẫu (Nhan thị) cầu nguyện ở núi ấy sinh ra đức Khổng Tử, nên mới đặt tên ngài là Khâu.
♦(Danh) Sư nữ, phiên âm tiếng Phạn là tỉ-khiêu-ni nghĩa là vị sư nữ đã thụ giới cụ túc (400 điều giới), tục gọi là ni cô .
♦(Danh) Họ Ni.
♦Một âm là nệ. (Động) Ngăn cản. ◎Như: nệ kì hành ngăn cản không cho đi. § Còn đọc là nặc.
♦Lại một âm là nật. (Hình) Thân gần. Cũng như chữ .


1. [愛沙尼亞] ái sa ni á 2. [毗尼] bì ni 3. [加利福尼亞州] gia lợi phúc ni á châu 4. [拉夫桑賈尼] lạp phu tang cổ ni 5. [慕尼黑] mộ ni hắc 6. [尼泊爾] ni bạc nhĩ 7. [僧尼] tăng ni 8. [威尼斯] uy ni tư