e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 41 寸 thốn [6, 9] U+5C06
23558.gif
Show stroke order tương, thương, tướng
 jiāng,  jiàng,  qiāng
♦Giản thể của chữ .