e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 40 宀 miên [8, 11] U+5BC5
23493.gif
Show stroke order dần
 yín
♦(Danh) Chi Dần , chi thứ ba trong mười hai địa chi .
♦(Danh) Từ ba giờ sáng đến năm giờ sáng là giờ Dần.
♦(Danh) Nói tắt của đồng dần , nghĩa là đồng liêu, cùng làm quan với nhau.
♦(Danh) Họ Dần.
♦(Phó) Cung kính. ◇Văn tâm điêu long : Sở dĩ dần kiền ư thần kì, nghiêm cung ư tông miếu dã , (Chúc minh ) Cho nên kính cẩn với thần đất, nghiêm cung với tông miếu.


1. [寅月] dần nguyệt 2. [寅畏] dần úy