e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 40 宀 miên [5, 8] U+5B99
23449.gif
Show stroke order trụ
 zhòu
♦(Danh) Thời gian vô hạn từ xưa tới nay. ◎Như: vũ trụ không gian và thời gian vô hạn.
♦(Danh) Bầu trời, thiên không. ◇Vương Bột : Sương ngưng bích trụ (Thất tịch phú ) Sương đọng trời xanh.


1. [宇宙] vũ trụ