e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 40 宀 miên [4, 7] U+5B8B
23435.gif
Show stroke order tống
 sòng
♦(Danh) Nước Tống.
♦(Danh) Nhà Tống (420-478), Tống Vũ đế được nhà Tấn trao ngôi cho, làm vua được 59 năm, sau trao cho Tề . Sau lại có Triệu Khuông Dận được nhà Chu trao ngôi cho cũng gọi là nhà Tống (960-1279), làm vua được được 340 năm rồi bị nhà Nguyên diệt mất.
♦(Danh) Họ Tống.


1. [宋儒] tống nho