e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 39 子 tử [4, 7] U+5B5C
23388.gif
Show stroke order
 zī
♦§ Xem tư tư .


1. [孜孜] tư tư