e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 38 女 nữ [8, 11] U+5A5A
23130.gif
Show stroke order hôn
 hūn
♦(Động) Lấy vợ hoặc chồng, cưới. ◎Như: kết hôn cưới, dĩ hôn đã kết hôn.
♦(Động) Đặc chỉ con trai lấy vợ.
♦(Động) Chỉ con gái lấy chồng.
♦(Danh) Cha vợ.
♦(Danh) Hôn nhân. ◎Như: hôn lễ , hôn thú , li hôn .


1. [逼婚] bức hôn 2. [求婚] cầu hôn 3. [指腹為婚] chỉ phúc vi hôn 4. [主婚] chủ hôn 5. [婚期] hôn kì 6. [婚禮] hôn lễ 7. [婚姻] hôn nhân 8. [婚紗] hôn sa 9. [婚娶] hôn thú 10. [婚書] hôn thư 11. [婚約] hôn ước 12. [婚宴] hôn yến 13. [結婚] kết hôn 14. [偶婚] ngẫu hôn