e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 38 女 nữ [5, 8] U+59D0
22992.gif
Show stroke order tả, thư
 jiě
♦(Danh) Tục gọi chị là tả. § Thông tỉ .
♦(Danh) Tiếng gọi người nữ ngang tuổi. ◎Như: Dương tả chị Dương.
♦(Danh) Tiếng thông dụng để gọi phụ nữ. ◎Như: tiểu tả cô, tiểu thư.
♦§ Ta quen đọc là thư.


1. [小姐] tiểu thư