e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 38 女 nữ [4, 7] U+59A5
22949.gif
Show stroke order thỏa
 tuǒ
♦(Phó) Ổn đáng. ◎Như: thỏa đáng ổn đáng.
♦(Phó) Thích nghi, thích hợp. ◎Như: tha thuyết thoại khiếm thỏa, thường dẫn khởi công phẫn , ông ta nói năng không được thích hợp lắm, thường đưa đến sự công phẫn.
♦(Phó) Xong xuôi, hoàn bị. ◎Như: giá kiện sự tình dĩ kinh bạn thỏa liễu việc này đã làm xong xuôi rồi.
♦(Động) Ổn, yên. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhĩ giá nhất khứ thả tại viên lí trụ lưỡng thiên, đẳng ngã thiết cá pháp tử hồi minh bạch liễu, na thì tái kiến phương thỏa , , (Đệ lục thập bát hồi) Em sang ở tạm trong vườn mấy hôm, để chị nghĩ cách trình rõ ràng trước, lúc đó em sẽ đến gặp lại mới ổn.
♦(Động) Rơi, rủ xuống. ◇Đỗ Phủ : Hoa thỏa anh sao điệp (Trùng du hà thị ) Hoa rơi chim anh lướt bướm.
♦(Danh) Họ Thỏa.


1. [妥協] thỏa hiệp 2. [妥善] thỏa thiện