e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 32 土 thổ [5, 8] U+5777
Show stroke order khả, kha
 kě,  kē
♦(Hình) § Xem khảm khả .


1. [坎坷] khảm kha, khảm khả