e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 30 口 khẩu [19, 22] U+56CA
22218.gif
Show stroke order nang
 náng
♦(Danh) Túi, bị, bọng, nang. ◇Nguyễn Trãi : Nang thư duy hữu thảo Huyền kinh (Thứ vận Hoàng môn thị lang ) Sách trong túi chỉ có quyển kinh Thái Huyền chép tay.
♦(Danh) Vật gì giống như cái túi. ◎Như: đảm nang túi mật (trong cơ thể người ta).
♦(Danh) Họ Nang.
♦(Động) Gói, bọc, bao, đựng vào túi. ◇Liêu trai chí dị : Nang hóa tựu lộ, trung đồ ngộ vũ, y lí tẩm nhu , , (Vương Thành ) Gói hàng lên đường, dọc đường gặp mưa, áo giày ướt đẫm.
♦(Phó) Bao gồm, bao quát. ◎Như: nang quát tứ hải bao trùm bốn biển.


1. [陰囊] âm nang 2. [錦囊] cẩm nang 3. [錐處囊中] chùy xử nang trung 4. [窩囊] oa nang 5. [衣架飯囊] y giá phạn nang