e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 30 口 khẩu [2, 5] U+53E5
21477.gif
Show stroke order cú, câu, cấu
 jù,  gōu
♦(Danh) Câu. ◎Như: thi cú câu thơ, ngữ cú câu nói. ◇Văn tâm điêu long : Nhân tự nhi sanh cú, tích cú nhi thành chương , (Chương cú ) Từ chữ mà ra câu, gom câu mà thành bài.
♦(Danh) Lượng từ: đơn vị dùng cho lời. ◎Như: tam cú thoại ba câu nói.
♦(Danh) Lời bề dưới nói với bề trên (trong lễ chế thời xưa). ◇Nhan Sư Cổ : Thượng truyền ngữ cáo hạ vi lư, hạ cáo thượng vi cú dã , Bề trên truyền lời cho bề dưới biết gọi là "lư", bề dưới nói với bề trên là "cú".
♦Một âm là câu. (Động) Cong lại, khuất khúc. ◇Phó Huyền : Câu trảo huyền mang, túc như khô kinh , (Ưng phú ) Cong móng treo vuốt, chân như cây kinh khô.
♦(Động) Kính, khiêm cung.
♦(Động) Tìm bắt. ◎Như: câu hồn bắt hồn.
♦(Danh) Móc câu. § Cũng như câu . ◎Như: điếu câu móc câu.
♦(Danh) Cũng như câu .
♦(Danh) Họ Câu.
♦(Phó) Ràng buộc, đình trệ. ◇Bạch Cư Dị : Vị năng phao đắc Hàng Châu khứ, Nhất bán câu lưu thị thử hồ , (Xuân đề hồ thượng ) Chưa thể bỏ Hàng Châu mà đi, Nửa phần là vì lưu luyến ràng buộc với hồ này.


1. [警句] cảnh cú 2. [章句] chương cú 3. [句格] cú cách 4. [句讀] cú đậu 5. [句斷] cú đoạn 6. [句法] cú pháp 7. [佳句] giai cú 8. [傑句] kiệt cú