e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 18 刀 đao [13, 15] U+528E
Show stroke order kiếm
 jiàn
♦§ Như chữ kiếm .