e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 15 冫 băng [5, 7] U+51B5
20917.gif
Show stroke order huống
 kuàng
♦Giản thể của chữ .


1. [近况] cận huống