e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 15 冫 băng [4, 6] U+51B3
20915.gif
Show stroke order quyết
 jué
♦Tục dùng như chữ .
♦Giản thể của chữ .