e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 13 冂 quynh [2, 4] U+5185
20869.gif
Show stroke order nội, nạp
 nèi
♦Giản thể của chữ .