e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [5, 7] U+4F60
20320.gif
Show stroke order nhĩ, nễ
 nǐ
♦(Đại) Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai (số ít và số nhiều): anh, chị, ông, bà, ngươi, mày, mi, cậu, bác, con, cháu, các người, v.v.