e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [5, 7] U+4F36
20278.gif
Show stroke order linh
 líng
♦(Danh) Người làm nghề ca múa, diễn tuồng thời xưa. ◎Như: ưu linh phường chèo, danh linh đào kép có tiếng.
♦(Danh) Một dân tộc thiểu số, phân bố ở vùng núi Quảng Tây (Trung Quốc).
♦(Danh) Họ Linh. ◎Như: Linh Luân là tên một vị nhạc quan ngày xưa. Vì thế nên gọi quan nhạc là linh quan .
♦(Hình) Mẫn tiệp, thông minh. ◎Như: linh lị thông minh, lanh lẹ.
♦§ Xem linh đinh .


1. [孤苦伶仃] cô khổ linh đinh 2. [伶仃] linh đinh 3. [伶丁] linh đinh 4. [伶俐] linh lị 5. [伶人] linh nhân 6. [優伶] ưu linh