e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 8 亠 đầu [4, 6] U+4EA5
20133.gif
Show stroke order hợi
 hài
♦(Danh) Chi Hợi , chi cuối cùng trong mười hai địa chi .
♦(Danh) Từ chín giờ đến mười một đêm gọi là giờ Hợi.
♦(Danh) Chữ dùng để xếp thứ tự, thứ mười hai gọi là Hợi.
♦(Danh) Họ Hợi.