e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 6 亅 quyết [3, 4] U+4E88
20104.gif
Show stroke order dữ, dư
 yú,  yǔ
♦(Động) Cho, trao cho. § Thông dữ . ◎Như: cấp dữ cấp cho, tặng dữ tặng cho. ◇Sử Kí : Chí sử nhân hữu công đương phong tước giả, ấn ngoan tệ, nhẫn bất năng dữ, thử sở vị phụ nhân chi nhân dã 使, , , (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) Khi phong tước cho người có công, (thì) mân mê chiếc ấn muốn mòn đi, dùng dằng như không muốn trao cho, đó là cái lòng nhân đức (kiểu) đàn bà.
♦(Động) Khen ngợi. ◇Tuân Tử : Ngôn vị giả dữ Dịch Nha, ngôn âm giả dữ Sư Khoáng , (Đại lược , thiên đệ nhị thập thất) Nói về vị thì khen Dịch Nha, nói về nhạc thì khen Sư Khoáng.
♦Một âm là . (Đại) Ta, tôi. § Tiếng xưng của mình đối với người. Cũng như . ◇Nguyễn Trãi : Bần bệnh dư lân nhữ, Sơ cuồng nhữ tự dư , (Tặng hữu nhân ) Ta thương anh nghèo và bệnh, Ngông cuồng anh giống ta.


1. [給予] cấp dữ