e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 1 一 nhất [5, 6] U+4E1E
19998.gif
Show stroke order thừa, chưng
 chéng
♦(Động) Giúp đỡ, phụ tá, phụ trợ.
♦(Danh) Thời xưa, chỉ quan phụ giúp vua hoặc quan giúp việc cho viên quan chính. ◎Như: thừa tướng , phủ thừa , huyện thừa .
♦§ Nguyên đọc là chưng.


1. [丞相] thừa tướng