e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

蘄茝 kì chỉ
♦Tên khác của mĩ vu : một thứ cỏ thơm.