e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

無聊 vô liêu
♦Quạnh hiu, buồn bã, sầu muộn. ◇Liêu trai chí dị : Ư thị chí vô liêu thời, nữ triếp nhất chí , (Hương Ngọc ) Từ đó cứ lúc quạnh hiu buồn bã thì nàng lại đến.
♦Cùng khốn, không nơi nương tựa. ◇Liệt nữ truyện : Tranh ấp tương sát, phụ mẫu vô liêu , (Tề đông quách khương ).
♦Vô vị, nhàm chán. ◎Như: lão đàm cật xuyên, thái vô liêu liễu 穿, cứ nói mãi chuyện ăn với mặc, chán quá. ◇Đỗ Mục : Vô cùng trần thổ vô liêu sự, Bất đắc thanh ngôn giải bất hưu , (Kí chiết đông hàn nghệ bình sự ).
♦Không biết làm sao. ◇Trương Cư Chánh : Nhi dân cùng thế túc, kế nãi vô liêu , (Khán tường hộ bộ tiến trình yết thiếp sớ ).