e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

奧運會 áo vận hội
♦Viết tắt của: Áo-lâm-thất-khắc vận động hội (Hi Lạp ngữ: Ολυμπιακοί Αγώνες; Pháp ngữ: Jeux olympiques; Anh ngữ: Olympic Games).