e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

淋漓盡致 lâm li tận trí
♦Sâu sắc, tường tận, thấu triệt. ◎Như: giá bổn tiểu thuyết tương nhân tính khắc hoạch đắc lâm li tận trí .