e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

模稜 mô lăng
♦§ Cũng viết là .
♦Tỉ dụ thái độ, ý kiến hoặc lời nói hàm hồ không nhất định. ◇Mao Thuẫn : Lan Nữ Sĩ đích đầu động liễu nhất hạ, na thái độ thị mô lăng đắc ngận, biểu thị bất xuất "nhiên" hoặc "phủ" , , (Đàm , Nhị).