e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

葡萄 bồ đào
♦Cây nho, quả ăn ngon và làm rượu (latin Vitis amurensis). ◇Vương Hàn : Bồ đào mĩ tửu dạ quang bôi (Lương Châu từ ) Rượu ngon bồ đào đựng chén bằng ngọc dạ quang.