e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

地鐵站 địa thiết trạm
♦Trạm xe điện hầm (tiếng Anh: underground station).